Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt c654 Ljubljana,  

 

Šifra SLO-US-2001/07
Od 2001
Do 2002
Naslov Razvoj in vpeljava praktičnih metod za projektiranje kontroliranega potresnega odziva
Title Development and implementation of practice-oriented procedures for performance-based seismic design
Naročnik / Financiranje Bilateralni SLO-ZDA projekt (z Univerzo v Stanfordu)
Client / Funding Bilateral SLO-US project (with Stanford university)
Nosilec projekta P.Fajfar in H.Krawinkler
Principal Investigator P.Fajfar and H.Krawinkler
nosilec Peter FAJFAR (00025)
Vpisal 193.2.93.29 2002/01/29 09:09