Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt acf1 Ljubljana,  

 

Šifra NEK-2000-2002
Od 2000
Do 2002
Naslov Projekt zamenjave rešetk v bazenu za izrabljeno gorivo NEK
Title Reracking of the spent fuel pool NEK
Naročnik / Financiranje Jedrska elektrarna Krško
Client / Funding Nuclear power plant Krško
Opis Revizija računov gradbenih konstrukcij in rešetk pri statični, temperaturni, potresni in udarni obremenitvi
Description Review of the structural analysis and design for static, temperature, seismic and impact loading
Nosilec projekta P.Fajfar
Principal Investigator P.Fajfar
nosilec Peter FAJFAR (00025)
Vpisal 193.2.92.19 2001/12/13 00:50