Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: MOPO Ljubljana,  

 

Šifra MOPO-1999-2002
Od 1999
Do 2001
Akronim MOPO
Naslov Modeli za procese v gradbeništvu
Title Models for the construction process
Naročnik / Financiranje Projekt je financiran s strani dveh nacionalnih tehnoloških programov na Švedskem in Finskem, in sicer: IT Bygg och fastighet 2002 in Vera (Networking in the construction process).
Client / Funding The project seeks funding from two national technology programs in Sweden and Finland, namely IT Bygg och fastighet 2002 and Vera (Networking in the construction process).
Opis Cilj modelov za procese v gradbeništvu je razvoj IT orodij za modeliranje procesov in modelov, ki se lahko ponovno uporabljajo v obliki modulov. Ti so lahko del priazadevanj modeliranja procesov podjetja ali nekega projekta.
Description Models for the construction process (MoPo) aims at developing IT-based modelling tools for construction process analysis and planning as well as adaptable models which can be reused in a modular way as parts of company and project specific modelling efforts.
Nosilec projekta Ž. Turk je nosilec projekta s strani IKPIR-a
Principal Investigator Ž. Turk is principal investigator from partner IKPIR
URL http://www.mopo.org/
nosilec Žiga TURK (08375)
Vpisal 193.2.92.19 2001/12/13 00:54