Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: SAFERR Ljubljana,  

 

Šifra HPRN-CT-1999-00035
Od 2000
Do 2003
Akronim SAFERR
Naslov Safety Assessment for Earthquake Risk Reduction
Title Safety Assessment for Earthquake Risk Reduction
Naročnik / Financiranje Projekt v okviru 5. okvirnega programa EU - Research Training Network.
Client / Funding Project within the 5. framework EU - Research Training Network
Opis V mreži sodeluje sodeluje 13 evropskih institucij. Iz sredstev projekta se financira delo gostujočih mladih raziskovalcev.
Description Network includes 13 European institutions. Funds are provided for work of visiting young researchers.
Nosilec projekta P.Fajfar je vodja dela v IKPIRu in koordinator za področje Potresno tveganje
Principal Investigator P.Fajfar is the principal investigator in IKPIR and coordinator of the topic Seismic risk
nosilec Peter FAJFAR (00025)
Vpisal 193.2.92.19 2001/12/13 00:50