Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt 475f Ljubljana,  

 

Šifra SLO-JAP-00-02
Od 2000
Do 2001
Naslov Razvoj metod projektiranja kontroliranega potresnega odziva
Title Development of performance-based seismic design methodologies
Naročnik / Financiranje Bilateralni SLO-Japonski projekt (s Tokijsko univerzo)
Client / Funding Bilateral SLO-Japan project (with the University of Tokyo)
Nosilec projekta P.Fajfar in S.Otani
Principal Investigator P.Fajfar and S.Otani
nosilec Peter FAJFAR (00025)
Vpisal 193.2.92.19 2001/12/13 00:50