Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt 2942 Ljubljana,  

 

Šifra P2-0210
Od 2004
Do 2008
Naslov E-Gradbeništvo
Title E-Construction
Opis Gradbeništvo, kjer se informacijske in komunikacijske tehnologije intenzivno uporabljajo zato, da bi se povečala učinkovitost industrije, kakovost izdelkov in njihova varnost, imenujemo e-gradbeništvo. Pričujoči raziskovalni program naj bi te tehnologije razvijal, študiral posledice rabe teh tehnologij in jih prenašal v prakso na naslednjih področjih: -računalniško modeliranje, ki omogoča bistveno natančnejše možnosti za analizo konstrukcij in s tem varnejše in bolj ekonomične konstrukcije. -raba e-tehnologij daje nove možnosti za organizacijo industrije; omogoča boljše vodenje, nadzor tveganja in omogoča upravljanje z znanjem, kar bo gradbeništvo privedlo med tiste industrije, ki vedno bolj slonijo na znanju. -raba e-tehnologij korenito spreminja način inženirske komunikacije in dokumentacije. Le ta je v digitalni obliki in semantično vedno bolj kompleksna. Uvajanje terja tudi primerno usposobljenega uporabnika.
URL admin
nosilec Žiga TURK (08375)
sodelavci
 • Boštjan BRANK (10562)
 • Tomo CEROVŠEK (18683)
 • Matevž DOLENC (17759)
 • Janez DUHOVNIK (05805)
 • Andreja ISTENIČ STARČIČ (20326)
 • Anton KAJZAR (27996)
 • Robert KLINC (27688)
 • Jure KOSTANJŠEK (20247)
 • Iztok KOVAČIČ (06702)
 • Vid MAROLT (02668)
 • Aleš MIHELIČ (10440)
 • Tomaž PAZLAR (24096)
 • Aleksander SRDIĆ (14014)
 • Vlado STANKOVSKI (19728)
 • Jurij VELKAVRH (20432)
 • Vpisal bsn-250-63-1.dial-up.dsl.siol.net 2009/04/26 22:08