Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt 2616 Ljubljana,  

 

Šifra 2523-01-400010
Od 2000
Do 2000
Naslov Izdelava strokovnih podlag za pravilnik o potresnoodporni gradnji – Inženirsko – seizmološke podlage za ocenjevanje potresne nevarnosti
Title Studies in support of standard for earthquake-resistant design – engineering and seismological background for seismic hazard evaluation
Naročnik / Financiranje Agencija RS za okolje
Client / Funding Agency RS for environment
Nosilec projekta P.Fajfar
Principal Investigator P.Fajfar
nosilec Peter FAJFAR (00025)
Vpisal 193.2.92.19 2001/12/13 00:50