Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt 0fb6 Ljubljana,  

 

Šifra P0-0506-0792
Od 1999
Do 2003
Naslov Konstrukcije in gradbena informatika
Title Structures and Construction Informatics
Opis Gradbeništvo je panoga, ki v vseh razvitih državah zavzema pomembno mesto med gospodarskimi dejavnostmi. V državah, ki žele zmanjšati zaostanek v razvoju, je zaradi intenzivne gradnje infrastrukturnih in drugih objektov pomen gradbeništva še posebno velik. Zato si povsod po svetu prizadevajo za posodobitev gradbeništva in s tem za povečanje njegove učinkovitosti. Posodobitev gradbeništva pa je v precejšnji meri povezana z uvedbo sodobnih informacijskih tehnologij v vse faze graditve objektov.. Predmet raziskav tega raziskovalnega programa bo razvoj in uporaba informacijskih tehnologij (a) v gradbeništvu nasploh ter (b) na ožjem področju gradbenih konstrukcij. Pod (a) se bomo ukvarjali z nekaterimi zahtevnimi področji uporabe informacijskih tehnologij v gradbeništvu, ki ima v primerjavi z drugimi industrijskimi panogami nekatere posebnosti. Ena med njimi je velika razdrobljenost dejavnikov. Zato bomo še vnaprej proučevali in razvijali možnosti za povezovanje podatkov, procesov in ljudi znotraj gradbeništva z uporabo integriranih računalniških orodij, modelov procesov in produktov ter računalniških komunikacij. Pod (b) bomo raziskovali računalniške metode za projektiranje in izdelavo gradbenih konstrukcij. Raziskovali bomo razne oblike računalniškega projektiranja konstrukcij, rabo umetne inteligence, kompjuterizacijo predpisov in njihovo uporabo v računalniških omrežjih ter na informacijsko tehnologijo oprte postopke pri zagotavljanju kakovosti. Ker je posebnost gradbenih konstrukcij unikatnost, je delež in pomen načrtovanja sorazmerno večji kot pri serijskih izdelkih drugih panog. Zaradi tega bomo še naprej raziskovali tudi možnosti uvedbe robotizacije v proizvodnji gradbenih konstrukcij. Ker je na obeh področjih pomemben prenos znanja v prakso, bomo z drugimi skupinami raziskovali in razvijali možnosti za rabo informacijskih tehnologij pri izobraževanju in učenju na daljavo. Tu se bomo posebej posvetili manjšim in srednjim podjetjem (SME). Pri raziskavah bomo od računskih metod uporabljali predvsem numerične metode. Eksperimente bomo opravljali na simuliranih primerih na računalniških omrežjih, na katera imamo že zagotovljen pristop. Tudi v prihodnje bomo vzdrževali stike z raziskovalci na drugih univerzah, raziskovalnih inštitutih in razvojnih oddelkih podjetij doma in v tujini. Skupaj z njimi si bomo tudi v prihodnje prizadevali za pridobitev mednarodnih raziskovalnih projektov. V raziskovalno skupino bodo poleg raziskovalcev vključeni tudi študentje na dodiplomskem študiju, mladi raziskovalci in razvojniki iz podjetij. Rezultate temeljnih raziskav bomo neposredno uporabljali v aplikativnih in razvojnih projektih, rezultate teh projektov pa prenašali v prakso.
URL admin
nosilec Žiga TURK (08375)
sodelavci
  • Boštjan BRANK (10562)
  • Tomo CEROVŠEK (18683)
  • Matevž DOLENC (17759)
  • Janez DUHOVNIK (05805)
  • Iztok KOVAČIČ (06702)
  • Vid MAROLT (02668)
  • Darja OKORN (17718)
  • Vpisal kpmk_delta.fgg1.uni-lj.si 2009/04/26 19:10